Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγγελιανών

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγγελιανών δημιούργησε ένα χώρο επεξεργασίας του ελαιοκάρπου και εξαγωγής ελαιολάδου αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες του και η κάλυψη των απαιτήσεών τους σε θέματα ποιότητας και αξιοποιστίας είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος η Διοίκηση του Συνεταιρισμού δεσμεύεται για την διαρκή εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Διαχείρησης της Ασφάλειας των Τροφίμων, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 22000.

Νέα