Εκπαίδευση για τον εμβολιασμό της ελιάς

Καλούμε τους ελαιοπαραγωγούς του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ να παρευρεθούν στην εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί τη

ΔΕΥΤΕΡΑ15 ΜΑΙΟΥ 2017& ΩΡΑ 16.30

– Σημείο συνάντησης: το γραφείο του συνεταιρισμού

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΡΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε προεπιλεγμένο ελαιώνα των Αγγελιανών.

Η εκπαίδευση είναι στα πλαίσια της Δράσης «Γ.iii.1. Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2015-2018.

Υλοποίηση δράσεων προγράμματος 2ο έτος

Ο Α.Σ. Αγγελιανών με όραμα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ελαιολάδου της περιοχής και τη διασφάλιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο στα πλαίσια των  κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2015-2018.

Στόχος από την υλοποίηση του προγράμματος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της εμπορίας του ελαιολάδου μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών του ελαιουργείου και την αειφόρο παραγωγική διαδικασία.

 

Δράσεις

Ο Α.Σ. Αγγελιανών λειτουργεί ως Οργάνωση Παραγωγών από τις 11 Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Εκπαίδευση κλαδέματος

Το κλάδεμα θεωρείται η σημαντικότερη καλλιεργητική φροντίδα της ελαιοκαλλιέργειας. Σύμφωνα με το Γ. Μπαλατσούρα στο βιβλίο του «Το ελαιόδεντρο» το κλάδεμα της ελιάς είναι εργασία λεπτή και δύσκολη γιατί το ελαιόδεντρο παρουσιάζει φυσιολογικές ιδιορρυθμίες.

Εκπαίδευση συγκομιδής

Τα θέματα που θα αναπτυχτούν κατά την εκπαιδευτική συνάντηση είναι:

o Αναγνώριση βαθμού ωρίμανσης ελαιοκάρπου
o Επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών συγκομιδής
o Επίδειξη μέσων και πρακτικών μεταφοράς του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο

Νέα