Εκπαίδευση συγκομιδής

Τα θέματα που θα αναπτυχτούν κατά την εκπαιδευτική συνάντηση είναι:

o Αναγνώριση βαθμού ωρίμανσης ελαιοκάρπου
o Επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών συγκομιδής
o Επίδειξη μέσων και πρακτικών μεταφοράς του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο

Για να διαβάσετε περισσότερα, πατήστε εδώ

Πίσω

Νέα