Υλοποίηση δράσεων προγράμματος 2ο έτος

Ο Α.Σ. Αγγελιανών με όραμα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ελαιολάδου της περιοχής και τη διασφάλιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο στα πλαίσια των  κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2015-2018.

Στόχος από την υλοποίηση του προγράμματος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της εμπορίας του ελαιολάδου μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών του ελαιουργείου και την αειφόρο παραγωγική διαδικασία.

 

Πίσω

Νέα