Δράσεις

Ο Α.Σ. Αγγελιανών λειτουργεί ως Οργάνωση Παραγωγών από τις 11 Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Με όραμα τη διασφάλιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελαιολάδου της περιοχής Μυλοποτάμου, προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και τη δημιουργία υπεραξίας στα προϊόντα του έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα πλαίσια των κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2015-2018.

Με την υπουργική απόφαση 1802/36612/31- 03-2015 εγκρίθηκε το πρόγραμμα εργασίας το οποίο περιλαμβάνει 12 δράσεις.

Οι κύριοι στόχοι υλοποίησης του προγράμματος είναι:

Στόχος 1ος: Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια
Στόχος 2ος: Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος
Στόχος 3ος: Ενίσχυστη της ανταγωνιστικότητας 
Στόχος 4ος: Επικοινωνία των αποτελεσμάτων

 

Πρακτική Επίδειξη Εναλλακτικών Τεχνικών Καταπολέμησης του Δάκου

 • Χρήση παγίδων μαζικής παγίδευσης
 • Χρήση καολινίτη
 • Συνδυασμός μεθόδων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Πιστοποίηση παραγωγών oμάδας σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΑGRO 2.1. - AGRO 2.2.

Αναβάθμιση συστημάτων και τεχνικών άρδευσης ελαιώνων

 • Προσδιορισμός κατανάλωσης αρδευτικού νερού
 • Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού σταθμού
 • Πιλοτική αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου
 • Έκδοση οδηγιών άρδευσης

Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό

 • Πρακτική εκπαίδευση στον αγρό σε 7 θεματικές ενότητες ανά έτος

Εφοδιασμός παραγωγών με εξοπλισμό

 • Εφοδιασμός παραγωγών ομάδας με εξοπλισμό (σακιά & δίχτυα ελαιοσυλλογής)

Τεχνική βοήθεια μονάδας επεξεργασίας ελαιοκάρπου

 • Προμήθεια νέου αποφυλλωτικού ελαιουργείου
 • Προμήθεια ηλεκτροκίνητου κλαρκ
 • Επισκευή στέγης ελαιουργείου

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας από το χωράφι στο ελαιουργείο

 • Προμήθεια λογισμικού για την ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο παραγωγού

Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος διαχείρισης ιχνηλασιμότητας

 • Πιστοποίηση ελαιουργείου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος ασφάλειας τροφίμων στο ελαιουργείο

 • Πιστοποίηση ελαιουργείου σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000

Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος επικοινωνίας

 • Ενημερωτικά φυλλάδια
 • Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο
 • Ημερίδες
 • Ενημέρωση δικτυακού τόπου

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτυακού τόπου

 • Ανάπτυξη site του συνεταιρισμού

Πίσω

Νέα