Δελτίο Τύπου

Με μεγάλη επιτυχία έχουν πραγματοποιηθεί δύο πρακτικές εκπαιδεύσεις σους ελαιοπαραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ.

Η πρώτη έγινε στις 04/12/2015 με θέμα τη συγκομιδή και η δεύτερη στις 28/01/2016 με θέμα το κλάδεμα και τη διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος.

Οι εκπαιδεύσεις εντάσσονται στη Δράση «Γ.iii.1. Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2018 και υλοποιήθηκαν από τη συμβουλευτική εταιρεία Quality Agro Solution σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες της.

Εκπαιδευτικό υλικό και για τις δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις διανεμήθηκε στους παραγωγούς καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο. Το εκπαιδευτικό υλικό αναλύει τα θέματα της συγκομιδής και του κλαδέματος της ελιάς και σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές συναντήσεις αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους ελαιοπαραγωγούς του Α.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ.

Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης: η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς στους ελαιοπαραγωγούς του Α.Σ. Αγγελιανών.

Πίσω

Νέα