Ο συνεταιρισμός

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγγελιανών

Δημιούργησε ένα χώρο επεξεργασίας του ελαιοκάρπου και εξαγωγής ελαιολάδου αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες του και η κάλυψη των απαιτήσεών τους σε θέματα ποιότητας και αξιοποιστίας είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος η Διοίκηση του Συνεταιρισμού δεσμεύεται για την διαρκή εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Διαχείρησης της Ασφάλειας των Τροφίμων, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 22000.

Οι σκοποί μας είναι:

  • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας
  • Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους αγρότες της περιοχής
  • Η διασφάλιση της υγιεινής του ελαιολάδου

Για την επιτευξη του σκοπού μας

  • Διαθέτουμε σύχρονο εξοπλισμό επεξεργασίας του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο
  • Εκαπιδεύουμε συνεχώς το προσωπικό μας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
  • Διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα την επικοινωνία με τους πελάτες μας
  • Συντηρούμε και βελτιώνουμε την υποδομή μας
  • Εναρμονιζόμαστε με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία

Η διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού δεσμέυεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων

Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργαζόμενοι με την μονάδα έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσα απο τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας στο ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού.


Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγγελιανών
Μάρκος Αστρινάκης

 

Νέα